TÌM HIỂU BÀI THI IELTS

  • 0

TÌM HIỂU BÀI THI IELTS

IELTS viết tắt của International English Language Testing System (Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế) là một hệ thống các bài test nhằm kiểm tra mức độ thành thạo của người tham gia thông qua 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Có hai loại  bài kiểm tra IELTS: IELTS Academic – dành cho đối tượng là học sinh muốn đi du học cũng như người muốn đăng ký dự tuyển vào các công ty và IELTS General Training – với nội dung đơn giản hơn dành chủ yếu cho người có ý định nhập cư hoặc tham gia các hoạt động không yêu cầu trình độ Anh văn học thuật cao. Phần Nghe và Nói là như nhau cho cả hai bài thi, nhưng các bài thuộc phần Đọc và phần Viết khác nhau tùy thuộc vào bài kiểm tra mà bạn chọn.

Các phần Nghe, Đọc và Viết của tất cả các bài kiểm tra IELTS được hoàn thành trong cùng ngày, liên tục và không có khoảng nghỉ. Phần thi Nói, tuy nhiên, có thể được hoàn thành một tuần trước hoặc sau khi các phần còn lại được thực hiện. Mọi thông tin sẽ được tư vấn tại các trung tâm kiểm tra.Tổng thời gian của cả 4 phần kiểm tra là 2 giờ và 45 phút. Dưới đây là cấu trúc của IELTS Academic:

PHẦN NGHE

Các yếu tố Mô tả
Format đề Gồm bốn phần, mỗi phần mười câu hỏi. Các câu hỏi được thiết kế sao cho câu trả lời xuất hiện theo trình tự tương ứng với bài nghe. Hai phần đầu tiên là các bài nghe với các tình huống thường gặp trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày. Sẽ có một cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật trong Phần 1 (ví dụ, một cuộc trò chuyện về những sắp xếp trong chuyến hành trình sắp tới) và một đoạn độc thoại trong Phần 2 (ví dụ, một bài phát biểu về cơ sở vật chất của địa phương). Hai phần cuối là bài nge về các tình huống đặt trong bối cảnh giáo dục và đào tạo. Phần 3 có nội dung chính là một cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật chính (ví dụ, hai sinh viên đại học trong cuộc thảo luận, được hướng dẫn bởi một giáo sư) và Phần 4 là đoạn hội thoại về một vấn đề khoa học. Tất cả các phần chỉ được nghe một lần duy nhất. Các phần bao gồm các loại giọng địa phương tại Anh, Úc, New Zealand và Mỹ.
Thời gian 30 phút (Thêm 10 phút để ghi đáp án vào giấy làm bài)
Số lượng câu hỏi 40
Loại câu hỏi Một loạt các câu hỏi dưới các hình thức dưới đây: trắc nghiệm, nối, điền vào chỗ trống trong các kế hoạch / bản đồ / sơ đồ, hoàn thành các form / ghi chú / bảng / quy trình / tóm tắt .
Trả lời Trong bài kiểm tra nghe thí sinh viết câu trả lời của họ trên giấy câu hỏi khi họ lắng nghe và ở phần cuối của bài kiểm tra được cho 10 phút để chuyển câu trả lời vào một tờ phiếu trả lời. Nên cẩn thận khi viết câu trả lời trên phiếu trả lời vì các câu trả lời mắc lỗi chính tả và ngữ pháp sẽ coi như trả lời sai.
Điểm Mỗi câu hỏi trị giá 1 điểm

PHẦN ĐỌC

Các yếu tố Mô tả
Format đề 3 bài đọc và các câu hỏi thuộc nhiều dạng khác nhau
Thời gian 60 phút
Số lượng câu hỏi 40
Loại câu hỏi Một loạt các câu hỏi được lựa chọn từ các loại sau đây: Trắc nghiệm, xác định thông tin, xác định những nhận định của tác giả, nối thông tin, nối các tiêu đề cho trước với các đoạn phù hợp, nối các đặc điểm, hoàn thành câu, hoàn thành bản tóm tắt, hoàn thành các ghi chú, hoàn thành bảng, hoàn thành quy trình, điền vào chỗ trống trong các sơ đồ, câu hỏi trả lời ngắn.
Nguồn bài đọc Các bài đọc có nội dung được lấy từ sách, báo và tạp chí được viết cho đối tượng không chuyên. Tất cả các chủ đề được quan tâm. Các thí sinh sẽ được tiếp cận với các vấn đề thú vị, phù hợp và tiếp cận với trình độ của người đăng ký vào đại học hoặc các khóa học sau đại học hoặc đăng ký tìm việc trong các lĩnh vực. Các đoạn đọc được viết bằng một loạt các phong cách, ví dụ như tường thuật, mô tả hoặc diễn ngôn / tranh luận. Các nội dung có thể chứa dữ liệu phi ngôn ngữ như sơ đồ, biểu đồ hoặc hình minh họa. Nếu văn bản có chứa thuật ngữ kỹ thuật thì theo sau đó sẽ là một bảng giải thích thuật ngữ tương ứng.
Trả lời Trong bài kiểm tra nghe thí sinh viết câu trả lời của họ trên giấy câu hỏi khi họ lắng nghe và ở phần cuối của bài kiểm tra được cho 10 phút để chuyển câu trả lời vào một tờ phiếu trả lời. Nên cẩn thận khi viết câu trả lời trên phiếu trả lời vì các câu trả lời mắc lỗi chính tả và ngữ pháp sẽ coi như trả lời sai.
Điểm Mỗi câu hỏi trị giá 1 điểm

PHẦN NÓI

Các yếu tố Mô tả
Format đề Phần thi nói là một cuộc phỏng vấn miệng giữa thí sinh và 1 giám khảo người nước ngoài. Tất cả nội dung sẽ được ghi âm nhằm phục vụ mục đích chấm điểm.
Thời gian 11-14 phút
Loại câu hỏi Phần nói sẽ gồm 3 phần và mỗi phần có một mục đích riêng nhằm tạo điều kiện cho thí sinh thể hiện khả năng tương tác với người nước ngoài và kỹ năng nói.

 

PHẦN VIẾT

Các yếu tố Mô tả
Format đề Gồm 2 bài viết và cả hai bắt buộc phải được hoàn thành.
Thời gian 60 phút
Số câu hỏi 2
Loại câu hỏi Trong Task 1 thí sinh được yêu cầu để mô tả một số thông tin hình ảnh (biểu đồ / bảng / biểu đồ / quy trình/ bản đồ), và trình bày các mô tả bằng lời văn của mình.Thí sinh cần phải viết 150 từ trong khoảng 20 phút. Trong Task 2 một quan điểm hay lập luận hoặc vấn đề được đưa ra để các thí sinh viết về nó. Họ cần phải viết 250 từ trong khoảng 40 phút.
Trả lời Câu trả lời phải được ghi trên phiếu trả lời và phải được viết đầy đủ. Ghi chú hoặc lưu ý trong toàn bộ hoặc một phần nào đó của bài viết không được chấp nhận. Thí sinh có thể viết trên giấy câu hỏi, nhưng nội dung này sẽ không được xem xét là câu trả lời dưới mọi hình thức.

 

THANG ĐIỂM:            

IELTS lấy điểm theo thang 9 ở mỗi phần và điểm thành tích cuối là trung bình cộng của cả 4 phần thi.


Gởi bình luận