LIÊN HỆ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ LEE

   Địa chỉ: 40-42 Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
   Facebook: www.facebook.com/leecenter.edu.vn
   Mail: lee.center0905048677@gmail.com
  Điện thoại: 0236 3952 377
  Hotline: 0905 891 067